BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE ĐÀ NẴNG

Tuyến đườngThời gianXe 4 chỗXe 7 chỗXe 16 chỗXe 29 chỗ
Tham quan Đà Nẵng6 tiếng (60km)750.000đ850.000đ1.200.000đ2.200.000đ
Đà Nẵng - Bà Nà1 chiều350.000đ400.000đ600.000đ1.000.000đ
Đà Nẵng - Bà Nà2 chiều - 1 ngày600.000đ750.000đ1.100.000đ2.000.000đ
Đà Nẵng - Hội An1 chiều300.000đ350.000đ500.000đ1.000.000đ
Đà Nẵng - Hội An2 chiều - 1 ngày600.000đ700.000đ1.000.000đ1.500.000đ
Đà Nẵng - Rừng Dừa - Hội An2 chiều - 1 ngày800.000đ900.000đ1.200.000đ2.000.000đ
Đà Nẵng - Núi Thần Tài1 chiều400.000đ450.000đ700.000đ1.100.000đ
Đà Nẵng - Núi Thần Tài2 chiều - 1 ngày650.000đ800.000đ1.200.000đ2.200.000đ
Đà Nẵng - Mỹ Sơn2 chiều850.000đ950.000đ1.400.000đ2.400.000đ
Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An2 chiều1.300.000đ1.400.000đ1.800.000đ2.800.000đ
Đà Nẵng - Huế1 chiều990.000đ1.100.000đ1.850.000đ2.850.000đ
Đà Nẵng - Huế2 chiều - 1 ngày1.850.000đ1.950.000đ2.700.000đ3.700.000đ
Đà Nẵng - Sơn Trà - Linh Ứng3 giờ300.000đ400.000đ750.000đ1.000.000đ
Đà Nẵng - Cù Lao Chàm2 chiều - 1 ngày600.000đ700.000đ1.100.000đ2.100.000đ
Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Hội An2 chiều - 1 ngày800.000đ900.000đ1.250.000đ2.200.000đ
Đà Nẵng - Ngâm Đôi (Lái Thiêu)2 chiều -1 ngày750.000đ850.000đ1.400.000đ2.200.000đ
Đà Nẵng - Hòa Phú Thành2 chiều - 1 ngày750.000đ850.000đ1.400.000đ2.200.000đ
Đà Nẵng - Suối Voi2 chiều - 6 tiếng1.550.000đ1.650.000đ2.250.000đ3.000.000đ
Đà Nẵng - Lăng Cô1 chiều750.000đ850.000đ1.300.000đ2.000.000đ
Đà Nẵng - đèo Hải Vân - Lăng Cô2 chiều - 5 tiếng1.100.000đ1.200.000đ1.500.0002.100.000đ
Đà Nẵng - Bạch Mã2 chiều - 1 ngày1.850.000đ1.950.000đ2.700.000đ3.500.000đ
Đà Nẵng - Vinwonder Nam Hội An1 chiều450.000đ550.000đ750.000đ1.100.000đ
Đà Nẵng - Vinwonder Nam Hội An2 chiều - 1 ngày900.000đ1.100.000đ1.400.000đ2.000.000đ
Đà Nẵng - KDL cổng trời Đông Giang2 chiều - 1 ngày1.850.000đ1.950.000đ2.700.000đ3.500.000đ
Đà Nẵng - Tam Kỳ2 chiều - 1 ngày1.450.000đ1.550.000đ1.800.000đ2.500.000đ
Đà Nẵng - Chu Lai1 chiều1.000.000đ1.100.000đ1.600.000đ2.000.000đ
Đà Nẵng - Quảng Ngãi1 chiều1.290.000đ1.390.000đ1.950.000đ2.800.000đ
Đà Nẵng - La Vang1 chiều2.190.000đ2.390.000đ3.490.000đ4.200.000đ
Đà Nẵng - Đồng Hới (Phong Nha)1 chiều3.200.000đ3.400.000đ4.700.000đ5.500.000đ
Đà Nẵng - TP Vinh1 chiều5.200.000đ5.500.000đ7.500.000đ9.500.000đ
Đà Nẵng - Hà Nội (Hải Phòng)1 chiều10.000.000đ11.000.000đ13.500.000đ15.000.000đ
Đà Nẵng - Quy Nhơn1 chiều3.300.000đ3.600.000đ5.200.000đ6.400.000đ
Đà Nẵng - Sa Kỳ (Quảng Ngãi)1 chiều1.300.000đ1.400.000đ1.950.000đ2.800.000đ
Đà Nẵng - Pleiku - Gia Lai1 chiều3.200.000đ3.500.000đ5.500.000đ7.000.000đ
Đà Nẵng - Kontum1 chiều2.990.000đ3.500.000đ4.950.000đ5.700.000đ
Đà Nẵng - Đà Lạt1 chiều7.490.000đ7.900.000đ9.500.000đ11.500.000đ
Đà Nẵng - Nha Trang1 chiều5.500.000đ5.900.000đ7.900.000đ9.500.000đ
Đà Nẵng - Sài Gòn1 chiều11.500.000đ12.500.000đ15.500.000đ17.500.000đ